Descripció

NOM
Lletres sueltes

DESCRIPCIÓ
Diptic 16 x 16 cm.