Descripció

NOM
Imant de fusta lacada amb forma de cotxet amb el nom de la nena o nen, colors a escollir amb caixa de 9×9 cm i confis, caramels, etc.

8,72 €

Preu per quantitat
1 a 49 30 €
50 a 74 35 €
75 a 99 45 €
100 a 124 50 €
125 a 149 60 €
150 a 174 70 €
175 a 199 85 €
200 a 299 100 €
300 a 400 125 €