Descripció

NOM
Imant de fusta lacada amb forma de corona amb el nom de la nena o el nen, colors a escollir amb caixa de 9×9 cm y confits, caramels, etc.

8,23 €