Descripció

NOM
Croquet

DESCRIPCIÓ
Targetó contraencolat micro 15 15 cm.